אודות הפרויקט

משרדנו מספק ייעוץ משפטי בכל ההיבטים הנוגעים ליחידים ולתאגידים – חברות, אגודות שיתופיות ועמותות, החל משלב הקמת התאגיד וכלה בביצוע עסקאות מורכבות ומגוונות. משרדנו עתיר ניסיון בתחום דיני החוזים – כריתתם ויישומם ואף בליווי עסקאות בארץ ובחו"ל תוך שימת דגש על הליכי מו"מ וגילוי נאות.

משרדנו אף מייעץ לחברות גדולות במשק, לנושאי משרה בהן, ליזמים ולבעלי מניות בכל הקשור בניהול התאגיד בשקיפות הנדרשת על פי דין.

בשלבי עריכת ההסכמים עבור לקוחותינו אנו רואים לנגד עינינו את פסיקות בתי המשפט, המוכרות לנו מתוך עיסוקנו המקיף בתחום הליטיגציה, בכדי להביא את ההסכמים לתוצאה הטובה ביותר עבור לקוחותינו, בשים לב לכך שהדבר עלול להגיע לערכאות משפטיות במקרה של הפרת ההסכם או כל אירוע דומה ובדגש על ניסיון להימנע מכך מבעוד מועד.