אודות הפרויקט
משרדנו מספק שירות מקיף ומקצועי בכל הנוגע לטיפול בתחום חדלות הפירעון, לרבות הקפאת הליכים והסדר נושים, הליכי כינוס ופירוק חברות ועמותות, הגשת תביעות חוב וערעורים על החלטות בהן וכן ייצוג בעסקאות נלוות להליך הפירוק.

למשרדנו ניסיון עתיר בבחינת עסקי החברה, ניהולה והפעלתה "כעסק חי" על כל הכרוך בכך. כמו כן, תוך שימוש בכישורים משפטיים וניהוליים. למשרדנו ניסיון בבניית הסדרי חוב ופיקוח על קיומם התקין, תוך שימת לב לזכויות בעלי המניות ומניעת פגיעה בהם.

יודגש, כי משרדנו בעל כלים המתאימים לטיפול בתחום חדלות הפירעון, הן לנושים, לרבות עובדים והן לחייבים עצמם, תוך ניסיון מתמיד להשיג את התוצאה הטובה ביותר בנסיבות מצערות של קריסת חברות ומאבקים בין נושים לבין החייבים, ובין הנושים לבין עצמם.

השאירו פרטים ונחזור אליכם