פסק דין חדש של בית המשפט העליון מפרש לראשונה את הוראות החוק החלות על איחור במסירת דירה מקבלן

תמונה של בית ושרטוט

בשנת 2011 הוסף סעיף 5א לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 במסגרת תיקון מס' 5 שהוכנס לאותו חוק (להלן: "חוק המכר"), במסגרתו נקבעו כללים בנוגע לפיצוי רוכשי דירות מקבלן, בעקבות איחור במסירת […]