פסק דין חדש של בית המשפט העליון מתייחס לראשונה לסוגיית פיצוי ללא הוכחת נזק לתאגיד בגין הוצאת דיבה

חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), עניינו איסור פרסום לשון הרע, בהתאם להגדרות המופיעות בחוק. סעיף 7א לחוק, אשר התווסף בשנת 1998 הקנה לבתי המשפט את הסמכות לפסוק פיצוי […]