פסק דין חדש של בית המשפט העליון מפרש לראשונה את הוראות החוק החלות על איחור במסירת דירה מקבלן

תמונה של בית ושרטוט

בשנת 2011 הוסף סעיף 5א לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 במסגרת תיקון מס' 5 שהוכנס לאותו חוק (להלן: "חוק המכר"), במסגרתו נקבעו כללים בנוגע לפיצוי רוכשי דירות מקבלן, בעקבות איחור במסירת […]

מימוש מיידי של דירת מגורים פרטית על ידי הבנק בשל חובות חיצוניים של חברה

למרבה הצער רוב האנשים אינם מודעים לכך כי שטר המשכנתא עליו הם חותמים לצורך קבלת הלוואות מהבנק לרכישת דירת המגורים הפרטית שלהם, כולל פעמים רבות סעיפים הקובעים כי דירת המגורים […]