עו"ד מאיר וסקר – טיפים לרכישת דירה ועיכובים במסירה

"עו"ד מאיר וסקר ממשרדנו מתארח בתוכנית מאוחרי הכסף בערוץ 2 – טיפים לרכישת דירה ועיכובים במסירה
" .

עו"ד מאיר וסקר -זכות התיקון של הקבלן

"עו"ד מאיר וסקר ממשרדנו מתארח בתוכנית "סודות הנדל"ן" בערוץ 10 ומתראיין בנושא "זכות התיקון של הקבלן" .

עו"ד מאיר וסקר –חברת ניהול בבניין מגורים

"עו"ד מאיר וסקר ממשרדנו מתארח בתוכנית סודות הנדל"ן בערוץ 10 חברת ניהול בבניין מגורים
" .

עו"ד מאיר וסקר -חשוב!! ייצוג משפטי בשלב רכישת דירה

"עו"ד מאיר וסקר ממשרדנו מתארח בתוכנית "סודות הנדל"ן" בערוץ 10 ומתראיין בנושא "חשוב!! ייצוג משפטי בשלב רכישת דירה" .

עו"ד מאיר וסקר – נמסרה דירה קטנה מהמובטח – איך לפעול?

"עו"ד מאיר וסקר ממשרדנו מתארח בתוכנית סודות הנדל"ן בערוץ 10 -נמסרה דירה קטנה מהמובטח – איך לפעול?

" .

עו"ד מאיר וסקר -זכות התיקון של הקבלן

"עו"ד מאיר וסקר ממשרדנו מתארח בתוכנית "סודות הנדל"ן" בערוץ 10 ומתראיין בנושא "זכות התיקון של הקבלן" .

עו"ד מאיר וסקר – ירידת ערך בשל ליקויי בניה

"עו"ד מאיר וסקר ממשרדנו מתארח בתוכנית "שאלה משפטית" בערוץ 2 ומתראיין בנושא "ירידת ערך בשל ליקויי בניה" .

עו"ד מאיר וסקר – סעדים זמניים בהליך אזרחי

"עו"ד מאיר וסקר ממשרדנו מתארח בתוכנית "שאלה משפטית" בערוץ 2 ומתראיין בנושא "סעדים זמניים בהליך אזרחי" .