כידוע מלאכת הבנייה אינה חפה מכשלים ופעמים רבות מתגלים אי התאמות וליקויים בדירה חדשה לאחר
מסירתה מהמוכר.

במסגרת זו, מתעוררת השאלה האם הדייר מחויב לאפשר למוכר לתקן את הליקויים בעצמו או שמא יכול
לדרוש פיצוי מהמוכר ובאיזה שיעור (האם בגובה עלות התיקון של המוכר או בגובה עלות התיקון של
קבלן חיצוני שישכור הדייר בעצמו – שמטבעה גבוהה יותר).

ובכן, בהתאם לדין מחויב הדייר לתן לקבלן אפשרות לטפל בליקויים הקיימים בדירה.

לכן, בהלכה הפסוקה נקבע כי יש לפסוק פיצוי מופחת בנסיבות בהן הקונה מנע מהמוכר לתקן את הליקוי.
יחד עם זאת, במקרים בהם התאפשר למוכר לתקן את הליקויים ואולם זה לא עשה כן, או שנתעוררו
מחלוקות בין הצדדים לגבי היקף הליקויים אופן תיקונם וכו', יהיה רשאי לרוב הדייר לדרוש פיצוי כספי
מהמוכר ולא יחויב לאפשר למוכר לתקן את הליקויים בעין.

יצוין כי בהלכה הפסוקה הוכרה תוספת של % 35- 30% עבור ביצוע עבודות על-ידי הדייר עצמו במקרה
מעין זה כתוספת סבירה. כמו כן, לעיתים קרובות תצטרף לתוספת הנ"ל גם תוספת של כ- 10% עבור
תיאום/פקוח הנדסי בקשר לביצוע התיקונים.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי כלשהו או תחליף לו וכל הסתמכות על האמור הנה על אחריות הקורא
בלבד.
כל הזכויות שמורות ©